Xshell 5/6 官方原版注册版,无需破解/不过期

Xshell是我最喜欢用的SSH客户端,配合Xftp很棒。现在官方强制升级,下面的版本安装后,输入注册码,不会升级。

第一步

下载对应的版本

Xshell-5.0.1339 注册版:https://download.netsarang.com/72e81b28/Xshell-5.0.1339r.exe

Xftp-5.0.1235 注册版:https://download.netsarang.com/72e81b28/Xftp-5.0.1235r.exe

Xshell-6.0.0109 注册版:https://download.netsarang.com/72e81b28/Xshell-6.0.0109r.exe

Xftp-6.0.0105 注册版:https://download.netsarang.com/72e81b28/Xftp-6.0.0105r.exe

XshellPlus-6.0.0011 注册版 https://download.netsarang.com/f9c47326/XshellPlus-6.0.0011r.exe

XmanagerPowerSuite-6.0.0011 注册版 https://download.netsarang.com/72e81b28/XmanagerPowerSuite-6.0.0011r.exe

百度盘https://pan.baidu.com/s/1CcraiX21WbQ9Gk3cV0jsnQ

第二步

修改 hosts 文件(C:\Windows\System32\drivers\etc),加入以下内容:

127.0.0.1 transact.netsarang.com
127.0.0.1 update.netsarang.com
127.0.0.1 www.netsarang.com
127.0.0.1 www.netsarang.co.kr
127.0.0.1 sales.netsarang.com

第三步

安装,然后注册

Xshell-5.0.1339 注册码:181226-111351-999033

Xftp 5 注册码:181227-114744-999004

Xshell-6.0.0109 注册码:181226-111725-999177

Xshell 6 注册码:181226-111725-999177

XshellPlus-6.0.0011 注册码:181226-117860-999055

XmanagerPowerSuite-6.0.0011 注册码:181226-116119-999510

温馨提示: 本文最后更新于2019-01-08,至今已有1965天,某些文章具有时效性,若有错误或已失效,请在下方留言
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧❀
点赞1投币 分享
评论 抢沙发

    请登录后查看评论内容