Centos安装Node.js

6.10.3::

wget https://nodejs.org/dist/v6.10.3/node-v6.10.3-linux-x64.tar.xz
tar xvJf node-v6.10.3-linux-x64.tar.xz
mv node-v6.10.3-linux-x64 /usr/local/node-v6
ln -s /usr/local/node-v6/bin/node /bin/node
ln -s /usr/local/node-v6/bin/npm /bin/npm
echo 'export PATH=/usr/local/node-v6/bin:$PATH' >> /etc/profile
source /etc/profile

10.15.2:

wget https://nodejs.org/dist/v10.15.2/node-v10.15.2-linux-x64.tar.xz
tar xvJf node-v10.15.2-linux-x64.tar.xz
mv node-v10.15.2-linux-x64 /usr/local/node-v10
ln -s /usr/local/node-v10/bin/node /bin/node
ln -s /usr/local/node-v10/bin/npm /bin/npm
echo 'export PATH=/usr/local/node-v10/bin:$PATH' >> /etc/profile
source /etc/profile

温馨提示: 本文最后更新于2019-03-02,至今已有1940天,某些文章具有时效性,若有错误或已失效,请在下方留言
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧❀
点赞0投币 分享
评论 抢沙发

    请登录后查看评论内容